Opció B

 

OPCIÓ B

Marc Angelet

Cia. LA GUAPA Teatre

Sala Beckett, 2007-11

 

 3


1


60'Sinopsi

[CAT]

Ens trobem en una empresa privada que es dedica a clonar éssers humans. El procediment és simple: es fan tres clons de l'original, aquests han de passar diverses proves i el que més s'acosti a l'original serà l'opció elegida. Les altres opcions hauran de ser eliminades.

[CAST]

Nos encontramos en una empresa privada que se dedica a clonar a seres humanos. El procedimiento es simple: se hacen tres clones del original; éstos, deben pasar varias pruebas y el que más se parezca al original será la opción escogida. Las otras opciones deberán de ser eliminadas.

[ING]

We are  in a private company dedicated to the cloning of human beings. The procedure is simple: three copies of the original are made, and these must pass several tests and the most similar to the original will be chosen. The other options must be eliminated.


Fotos


Video