Lifespoiler

 

LIFESPOILER

Marc Angelet i Alejo Levis

 

 

 

 

 

 


 

1

 

2

 

80'Sinopsi

CAT

En un món transformat per l'"Efecte Crouch", que va revelar els futurs personals a través de les xarxes socials, la Sara i l'Alícia s'enfronten a les conseqüències de conèixer els seus destins. Després d'un accident de cotxe, ambdues dones lluiten per comprendre l'impacte de les seves decisions mentre exploren els seus sentiments mutus. El descobriment d'un dispositiu quàntic i l'aparició d'un home enigmàtic que les rescata de l'accident afegeixen misteri i tensió. A mesura que la línia entre realitat i predestinació es difumina, la Sara i l'Alícia han de decidir si accepten o desafien el futur revelat.

 

CAST

En un mundo transformado por el "Efecto Crouch", que reveló los futuros personales a través de las redes sociales, Sara y Alícia se enfrentan a las consecuencias de conocer sus destinos. Tras un accidente de coche, ambas mujeres luchan por comprender el impacto de sus decisiones mientras exploran sus sentimientos mutuos. El descubrimiento de un dispositivo quántico y la aparición de un hombre enigmático que las rescata del accidente añaden misterio y tensión. A medida que la línea entre realidad y predestinación se difumina, Sara y Alícia deben decidir si aceptan o desafían el futuro revelado.

 

ING

In a world transformed by the "Crouch Effect," which revealed personal futures through social media, Sara and Alícia face the consequences of knowing their destinies. After a car accident, both women struggle to understand the impact of their decisions while exploring their mutual feelings. The discovery of a quantum device and the appearance of an enigmatic man who rescues them from the accident add mystery and tension. As the line between reality and predestination blurs, Sara and Alícia must decide whether to accept or challenge the revealed future.


Fotos


Video